KONFLIKTOWY CHARAKTER

Statyka i dynamika znaczeniowa są dwiema siłami przeciwnymi a jednocześnie związanymi w sposób istotny, tworzącymi razem podstawową dialektyczną antynomię każdego procesu znaczeniowego” . Konfliktowy charakter przeciwstawienia „kreowane – reprodukowane” w fil­mie należy więc pojmować nie dychotomicznie (na zasadzie wzajemnego wyklu­czania) i nie arytmetycznie (dzieło filmowe jako suma osobno funkcjonują­cych składników), lecz antynomicznie – opierając się na prawie jedności prze­ciwieństw. Wspólna bowiem a nie odrębna jest płaszczyzna pełnionych przez oba wek-tory funkcji komunikacyjnych i wzajemny nieprzeciwstawny charakter ma­ją ich rozliczne związki w granicach konkretnego tekstu. Dialektyka ruchu, nieustannych przeobrażeń, ciągłego rozwoju, krążenia i przechodzenia jedne­go czynnika w drugi stanowi uniwersalny wykładnik antynomii „kreowane – re­produkowane”, uchwytny w zabiegach rekonstrukcyjnych praktycznie w każdej odmianie rodzajowej i gatunkowej kina.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.