PODOBNE SPOJRZENIE NA ŚWIAT

Przypomnijmy, ze zarówno funkcjonaliści, jak i ortodoksyjni marksiści sądzą, że podobnie jak świat fizyczny i biologiczny, zachowanie społeczne podporządko­wane jest poznawalnym prawom. Zdaniem jednych i drugich, jeżeli będziemy nau­kowo badać życie społeczne, to odkryjemy pewne uniwersalne uogólnienia, które rządzą rozwojem społeczeństw ludzkich i wiernie je opisują. Co zaś tyczy się kon­sekwencji owych praw, to tu zgody już nie ma! Funkcjonaliści dowodzą na przy­kład, że w nowoczesnym społeczeństwie istnieje silne dążenie, by odejść od dystry­bucji nagród i pozycji społecznych według cech przypisanych (np. z urodzenia) i zaprowadzić system oparty na osiągnięciach. Z drugiej strony, ortodoksyjni mar­ksiści zbierają dowody, że sposób dystrybucji nagród i pozycji najlepiej tłumaczyć konfliktem klasowym i zróżnicowaniem stosunku poszczególnych klas do środków produkcji. Jedni i drudzy natomiast zgodni są, że trafne wyjaśnienie faktów spo­łecznych musi przebiegać według prawideł kojarzonych często z naukami przyro­dniczymi: musi być prawdziwe i oparte na obiektywnych dowodach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.