PROBLEMY Z PODZIAŁEM PRACY

Marksizm często przeoczą związany z płciąpodział pracy, zakładając niekiedy, że ma on oparcie w samej naturze, a sam Marks, choć widział, że kapitalizm demoralizu­je rodzinę, posługiwał się metaforą idealnej rodziny, opisując lepsze społeczeństwo. Feministki nie w.idzą dostatecznego powodu, żeby wyłączyć z analizy rodzinę i sto­sunki ucisku występujące zarówno w łonie rodziny, jak i w miejscu pracy. Rzeczywi­ście, problemy związane z podziałem pracy opartym na płci występują szerzej. Ina­czej niż w przypadku klasowego podziału pracy, podział według płci istnieje nie tylko w zakładzie pracy, ale i w domu; feministki interesują oba przypadki.W miejscu pracy dominacja mężczyzn przyjmuje wiele postaci. Najbardziej oczy­wistym przykładem są wahania przy zatrudnianiu lub awansowaniu kobiety, nawet je­śli najlepiej nadaje się na dane stanowisko. Już od dawna firmy faworyzowały męż­czyzn z rozmaitych powodów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Miło mi gościć Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele wpisów z kategorii mediów i reklamy, mam nadzieję, że tematyka bloga Cię zainteresuje i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Jeśli masz jakieś pytania to skorzystaj z formularza kontaktowego lub skomentuj wpis, na pewno sie do Ciebie odezwę 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.